Pretraga guma


Protektiranje guma

Protektiranje guma je proces kojim se potrošena guma čini upotrebljivom zamenom istrošenog i oštećenog protektora (gazećeg sloja) novim. Protektiranje je vrlo popularno jer donosi velike uštede, posebno velikim flotama komercijalnih vozila. Proces se iz godine u godinu usavršava tako da kvalitet protektirane gume ne zaostaje za novom gumom.

Kod nas možete kupiti vrhunske protektirane gume, ali možete i doneti vašu gumu na protektiranje koja će biti protektirana u najkraćem mogućem roku. Želimo da istaknemo da pored kamionskih guma vršimo i protektiranje guma za utovarivače i dampere.

Na usluge protektiranja dobijate i garanciju, i to na uslugu protekta trajno a na osnovu 6 meseci !